Ga naar inhoud

Tabak en Wervik

 Wie Wervik zegt, denkt vaak spontaan aan tabak. Vanwaar de link?

BIJNA VIER EEUWEN TRADITIE

Uit de archieven blijkt dat in Wervik omstreeks 1650 al tabak werd verbouwd. Toen het zuidelijke deel van Wervik (vandaag Wervicq-Sud) door het Verdrag van Utrecht (1713) definitief naar Frankrijk werd overgeheveld, kreeg het grensstadje bekendheid als paradijs voor toubackblauwers en ontwikkelde er zich een intensieve en vooral lucratieve smokkelhandel naar Frankrijk. Dankzij de zandleemgrond, de door vele generaties opgedane ervaring inzake teelttechniek en de opeenvolgende tabaksinstellingen die hun zetel in Wervik hadden, werd de Wervikse regio in de 20ste eeuw de belangrijkste teeltstreek in België.

Pijp- EN roltabak

De 'Wervikse tabak' wordt tegenwoordig vooral door pijprokers en zelfrollers geconsumeerd.

Weldra folklore?

Vandaag wordt meer dan 98 procent van de Belgische tabak in de Wervikse regio verbouwd. De teelt gaat de jongste jaren evenwel sterk achteruit: door het wegvallen van de Europese landbouwsubsidies is de arbeidsintensieve productie niet langer rendabel, wat maakt dat veel telers er definitief de brui aan geven. Het verbouwen van tabak wordt dan ook steeds meer een folkloristisch gebeuren dat gedoemd is te verdwijnen.

Meer info

Wie meer wil weten over de rijke tabakstraditie van Wervik, kan terecht in het documentatiecentrum van het Nationaal Tabaksmuseum.

Andere interessante bronnen die dit deel van de Wervikse geschiedenis belichten zijn:

 • Erfgoedcentrum De Briekenmolen (Koestraat 65, Wervik)

  Tabaksgeschiedenis

  Vrij te bezoeken op dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur

  Contact:
  T +32 (0)56 95 24 22
  erfgoed@wervik.be
 • Tabakssyndicaat (Koestraat 65, Wervik)

  Uitvoerige informatie over de tabaksteelt in de regio

  Te bezoeken op afspraak

  Contact:
  Regine Feryn (secretaris) 
  T +32 (0)56 31 18 03
  E info@tabakssyndicaat-wervik.be
 • Erfgoedhuis René Defrancq (Steenakker 31, Wervik)

  Vrij toegankelijk elke vierde woensdag van de maand (14 - 17 uur) of op afspraak

  Contact:
  Stephane Debonne (voorzitter St.O.C. - Stedelijk Oudheidkundige Commissie)
  T +32 (0)56 51 78 97
  E stephane.debonne@telenet.be

Digitale nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

DE VRIENDEN VAN HET TABAKSMUSEUM vzw

STEUN ONS EN WORD LID VAN ONZE VERENIGING

Ga verder
volledig overzicht

Activiteiten